REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Pistorasiat.fi / Suomen tukkumyynti Oy
2927573-7
Kellukkatie 10
33480 YLÖJÄRVI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Suomen tukkumyynti Oy
c/o Tuomas Laitinen

Kellukkatie 10
33480 YLÖJÄRVI

045 133 2012
info@pistorasiat.fi

2. Rekisteröidyt

Pistorasiat.fi-verkkokaupan asiakkaat, jotka ovat tilanneet tuotteita verkkokaupan kautta, puhelimitse tai sähköpostitse.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Pistorasiat.fi kerää henkilötietoja asiakassuhteen perusteella. Verkkokaupan tilaus on sopimus kauppiaan ja asiakkaan välillä.

Henkilötietoja käsitellään ja kerätään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • tilauksen käsittelyvaiheista tiedottaminen
 • tuotteiden toimittaminen asiakkaan haluamaan osoitteeseen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@pistorasiat.fi  

Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaan rekisteröityessä verkkokaupassa
 • Ostoksen yhteydessä verkkokaupasta (ei edellytä rekisteröitymistä)
 • Puhelimitse tai sähköpostitse asiakkaalta itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Suomen tukkumyynti Oy:n ulkopuolelle. 

Luovutamme tietoja tavarantoimittajille tuotteiden toimitusta varten.

Olemme varmistaneet, että yhteistyökumppanimme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai tietoja tarvitaan esimerkiksi takuuhuollon järjestämiseen tai muuhun tuotetukeen (varaosat, lisävarusteet, huollot).

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterissä olevia tietoja käsittelevät Suomen tukkumyynti Oy:n työntekijät.

Lisäksi henkilötietoja käsittelevät seuraavat palveluntarjoajat:

 • Paytrail Oyj
 • Finqu Oy

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tietoja luovutetaan vain siinä laajuudessa, kuin se on tilauksen maksua ja käsittelyä varten tarpeellista.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.